MediumFormat

“เพนเทคซ์” หนึ่งในแบรนด์กล้องชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น
ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะในการออกแบบกล้องให้เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้า อาทิ ระบบป้องกันการสั่นไหว SR,
ระบบ Pixel Shift Resolution, ระบบ Astrotracer โดยที่ยังคงเสน่ห์ และสุนทรียะของกล้องถ่ายภาพแท้ๆ ไว้อย่างครบถ้วน

Distinct Format. Unmistakable Brilliance.

฿ 279,990 ฿ 279,990