ALTA WZM

สำหรับกล้อง DSLR/ Mirrorless ติดเลนส์ระยะกลาง หรือ เลนส์ซูมระยะกลาง เหมาะในเวลาที่สภาพอากาศไม่เป็นใจ หรือต้องการเพิ่มการปกป้องกล้อง และอุปกรณ์เป็นพิเศษ จะใช้สะพายแบบกระเป๋า messenger ก็มั่นใจ หรือจะใส่ในกระเป๋าอีกทีก็เพิ่มปลอดภัยให้อุปกรณ์

฿ 2,500 ฿ 2,500