ABOUT US

บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาตั้งแต่ปี1970

จวบจนปัจจุบันกว่า 50 ปี ที่ผ่านมา บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้เป็นบริษัทผู้แทนจำหน่ายแบรนด์กลุ่มสินค้าด้านการถ่ายภาพคุณภาพสูงจากต่างประเทศ

และทางบริษัทฯมีความใส่ใจในเรื่องการบริการหลังการขาย และ

ความรับผิดชอบที่ดีต่อลูกค้าทุกท่านมาโดยตลอด