ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข / นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอต้อนรับสู่เว็บไซด์ของเรา โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการ
เว็บไซต์นี้ให้บริการจําหน่ายกลุ่มสินค้าของ บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า
และชําระค่าสินค้าตามข้อกําหนด 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ และเงื่อนไขการชําระเงิน

1 เลือกสินค้า
2 สั่งสินค้า
3 กรุณารอ E-Mail จากเจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันรายการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ก่อนการชำระค่าสินค้า

   ทางเจ้าหน้าที่จะรีบตอบกลับท่านโดยเร็วที่สุด หรือไม่เกิน 48 ชม. นับจากวันที่ได้รับรายการสั่งซื้อสินค้า
   (ยกเว้นวันปิดทำการ: วันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

4 บริษัทฯ จะทำการเก็บสินค้าดังกล่าวไว้ให้ท่านระยะเวลา 2 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า
หากท่านไม่ชำระเงินค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ใบสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกทันทีโดยอัตโนมัติ
การชำระค่าสินค้า โดยวิธีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
6 ยืนยันการชำระเงิน https://www.eepstore.com/informpayment
การรับสินค้า : ท่านสามารถเลือกการรับสินค้าได้ 2 ช่องทาง คือ 
   - จัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่, เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท ขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่งในประเทศไทย (โปรโมชั่น !) 
   - มารับสินค้าด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการของบริษัทฯ (ตามนัดหมายที่ตกลงไว้)

ข้อกําหนดเกี่ยวกับสินค้า

ทางบริษัทฯ จะไม่รับคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นสินค้าที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหายจากโรงงานที่ผลิต
ซึ่งท่านจะต้องติดต่อแจ้งมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

เมื่อท่านได้การลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราแล้ว ข้อมูลนั้นหมายถึง ชื่อนามสกุล, ที่อยู่,
ที่อยู่สําหรับการออกใบเสร็จ และเบอร์ติดต่อ โดยเราจะนําข้อมูลดังกล่าวไว้ใช้กับการจัดส่งสินค้า, บริการหลังการขาย,
ช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์และเราจะส่งอีเมล์การส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ไปยังท่าน เพื่อให้ข้อมูลลูกค้า
เรื่อง ผลิตภัณฑ์ใหม่, บริการใหม่, และ โปรโมชั่นต่างๆ รวมไปถึงการนําข้อมูลไว้ติดต่อสอบถาม
เกียวกับ
การจัดโปรโมชั่นข้างต้นที่แจ้งไว้ ดังนั้นการเข้าใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยินยอมให้มีการรวบรวม
และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อใช้ในการติดต่อท่านและการส่งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
ของทางบริษัทฯ

ส่งข้อความหรือปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับการสั่งออนไลน์

การที่ท่านทําการโพสต์คอมเมนท์บนเว็บหรือหน้าเพจต่างๆ ของเรา นั่นหมายถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน
จะถูกเห็นโดยคนทั่วไปได้เช่นกันและข้อมูลของท่านอาจถูกนําไปใช้โดยกลุ่มคนกลุ่มนั้นได้เช่นกัน
ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ข้อมูลที่ท่านโพสต์ไว้บนออนไลน์แพลตฟอร์มของเราถูกผู้อื่นนําไปใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก

ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้กับเราจะใช้เพื่อจุดประสงค์ของเราเท่านั้น ยกเว้นที่ระบุไว้ในนโยบายนี้คือ ในบาง
กรณีเราอาจให้ชื่อและที่อยู่จัดส่งของท่านแก่บุคคลที่สามที่เราใช้เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์เฉพาะให้กับท่าน
(เช่น บริษัทจัดส่งและ บริษัทในเครืออื่น ๆ ) ระบบของการจัดส่งจากการสั่งซื้อออนไลน์ทางบริษัทฯ
ต้องให้ข้อมูลลูกค้ากับบริษัทผู้จัดส่งและผู้ที่ดูแลระบบเครดิตการ์ด ซึ่งในกรณีนี้ข้อมูลอันสําคัญของท่าน
จะไม่นําไปใช้นอกเหนือจากการทํารายการที่ท่านได้ทําไว้กับเรา เราอาจจะต้องให้ข้อมูลลูกค้ากับบริษัท
คู่ค้าที่เชื่อถือได้ของเราที่ช่วยทําการโฆษณาและทําการตลาด เช่นข้อมูล ชื่อนามสกุล, ที่อยู่,อีเมล, และ
ประวัติการสั่งซื้อ เป็นต้น บริษัทคู่ค้าที่เชื่อถือได้ของเราต้องห้ามการใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจากการให้บริการของเรา

การแสดงข้อมูลของเว็บไซด์

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับหรือยกเลิกเว็บไซต์นี้หรือการบริการทั้งหมด
หรือบางส่วนได้ตลอดเวลา รวมถึงในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดของการแสดงข้อมูลสินค้าหรือราคาหรือ
โปรโมชั่นใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาและให้ถือการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

การกํากับดูแลและคําถาม

การกํากับดูแลและคําถามตามนโยบายนี้เรายินดีรับฟังคําติชมและคําถามต่างๆ จากนโยบายตามด้านบน เราพยายามอย่างมาก
ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน และเราจะพยายามใช้ทุกช่องทางที่เป็นเหตุเป็นผลในการป้องกัน
ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ถ้าท่านมีคําถามใดๆเพิ่มเติมสามารถ E-mail หรือติดต่อได้ที่ โทร.02-392-3130
หรือส่งจดหมายหรือพัสดุได้ที่
บริษัท อิสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
156/1 อาคารเด่นอยู่ ถนน สุขุมวิท71
ปากซอยปรีดีพนมยงค์ 12 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110